Top

ฤกษ์ลงเสาเอก 2565 เรื่องน่ารู้ก่อนเริ่มปลูกบ้าน!

ฤกษ์ลงเสาเอก 2565 ควรเลือกวัน เวลา เดือน ปี ที่เหมาะกับเรา เพื่อให้อยู่บ้านสบายตัว เสริมดวง และใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยในบ้านที่เราสร้างบ้านของตัวเองมีความเจริญรุ่งเรือง . กรุณาปรึกษากับ thuvienhoidap 

ฤกษ์ลงเสาเอก 2565 เรื่องน่ารู้ก่อนเริ่มปลูกบ้าน!
ฤกษ์ลงเสาเอก 2565 เรื่องน่ารู้ก่อนเริ่มปลูกบ้าน!

ฤกษ์ลงเสาเอกบ้าน 2565

การสร้างบ้านต้องเริ่มจากการหาวันมงคล วันฤกษ์ และวันมงคลให้เลือก ตั้งแต่วันอธิบดีหรือวันธงชาติของเดือน พวกเขามักจะชอบตั้งเสาในวันจันทร์และไม่ชอบตั้งเสาในวันอาทิตย์ ทิศทางหรือสถานที่ที่เป็นที่นิยมคือทิศตะวันตกเฉียงใต้

Related Articles

You are reading: ฤกษ์ลงเสาเอก 2565 เรื่องน่ารู้ก่อนเริ่มปลูกบ้าน!

build house
ฤกษ์ลงเสาเอกบ้าน 2565

(งานมงคลแสดงเป็นงานมงคลระดับกลาง เหมาะกับงานมงคลทั่วไป ถ้าต้องการฤกษ์พิเศษเฉพาะกรุณาให้โหรในโอกาสมงคล)

 • ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์มงคล ย้ายบ้านนำความเจริญ!
 • ฤกษ์วันสถาปนาศาลพระภูมิ ตั้งศาลอย่างไรให้ถูกวิธี
 • ฤกษ์ย้ายห้อง ฤกษ์ย้ายห้องนอน เสริมโชคลาภ!

ฤกษ์ขึ้นเสามงคลเดือน มกราคม พ.ศ. 2565 / พ.ศ. 2565

 • 6 มกราคม : 8:26 – 11:35 น.
 • 13 มกราคม : เวลา 21:54 – 15:19 น.
 • 20 มกราคม : เวลา 9:19 – 14:33 น
 • วันที่ 27 มกราคม : เวลา 9:16 – 15:45 น.

ฤกษ์ดี ลง เสาเอก บ้านระจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 / พ.ศ. 2565

 • 3 กุมภาพันธ์ : เวลา 9:19 – 14:39 น
 • 10 กุมภาพันธ์ : เวลา 9:33 – 16:49 น
 • 17 กุมภาพันธ์ : เวลา 21:42 – 13:19 น.
 • 24 กุมภาพันธ์ : เวลา 9:45 – 14:22 น
ฤกษ์ยก เสาเอก บ้าน 2565
ฤกษ์ยก เสาเอก บ้าน 2565

ฤกษ์ขึ้นเสามงคลประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 / พ.ศ. 2565

 • 2 มีนาคม : เวลา 9:52 – 13:59 น
 • 9 มีนาคม : เวลา 22:02 – 15:49 น.
 • 16 มีนาคม : 22:09 – 13:19 น.
 • 23 มีนาคม : เวลา 20:39 – 14:22 น.

เมษายน 2022 / 2022 วันมงคล

 • 6 เมษายน : เวลา 21:22 – 15:03 น.
 • 13 เมษายน : เวลา 9:09 – 13:49 น
 • วันที่ 20 เมษายน : เวลา 10:09 – 14:19 น.
 • 27 เมษายน : 23:29 – 15:19 น.

ฤกษ์ลงเสาเอกบ้านระจำเดือนพฤษภาคม 2565 / 2565

 • 4 พ.ค. : 21:19 – 15:03 น.
 • 11 พ.ค. : 21:11 – 13:49 น.
 • 18 พ.ค. : 22:24 – 14:19 น.
 • 25 พ.ค.: 11:29 – 15:19 น.
ฤกษ์ดี ลง เสาเอก บ้าน 2565
ฤกษ์ดี ลง เสาเอก บ้าน 2565

ฤกษ์ขึ้นเสามงคลประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 / พ.ศ. 2565

 • 1 มิถุนายน : เวลา 9:19 – 15:03 น
 • 8 มิถุนายน : เวลา 21:11 – 13:49 น.
 • 15 มิถุนายน : เวลา 10:24 – 14:19 น
 • วันที่ 22 มิถุนายน : 11:29 – 15:19

ฤกษ์ขึ้นเสาหลักเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 / พ.ศ. 2565

 • 6 กรกฎาคม : เวลา 9:02 – 15:03 น
 • วันที่ 13 กรกฎาคม : เวลา 10:09 – 13:49 น
 • วันที่ 20 กรกฎาคม : เวลา 10:29 – 14:19 น.
 • วันที่ 27 กรกฎาคม : เวลา 9:29 – 15:19 น.

ฤกษ์ขึ้นเสาเอก สิงหาคม 2022 / 2022

 • วันที่ 3 สิงหาคม : เวลา 9:59 – 13:59 น.
 • วันที่ 10 สิงหาคม : เวลา 9:59 – 13:59 น.
 • วันที่ 17 สิงหาคม : เวลา 9:33 – 12:46 น
 • 24 สิงหาคม : เวลา 21:52 – 14:09 น.
ฤกษ์ขึ้นเสาเอก 2565
ฤกษ์ขึ้นเสาเอก 2565

ฤกษ์ขึ้นเสามงคลเดือน กันยายน พ.ศ. 2565 / พ.ศ. 2565

 • วันที่ 7 กันยายน : เวลา 9:09 – 14:54 น
 • วันที่ 14 กันยายน : เวลา 9:19 – 15:29 น.
 • วันที่ 21 กันยายน : เวลา 9:12 – 14:50 น
 • วันที่ 28 กันยายน : เวลา 8:19 – 14:09 น.

ฤกษ์ขึ้นเสาเอก เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 / พ.ศ. 2565

 • 5 ตุลาคม : เวลา 10:54 – 16:45 น
 • 12 ตุลาคม : 10:31 – 16:24 น
 • 19 ตุลาคม : 9:39 – 13:01 น
 • 26 ตุลาคม : เวลา 9:29 – 15:29 น
ฤกษ์ขึ้นเสาเอก เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 / พ.ศ. 2565
ฤกษ์ขึ้นเสาเอก เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 / พ.ศ. 2565

ฤกษ์ขึ้นเสามงคลเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 / พ.ศ. 2565

 • 2 พฤศจิกายน : เวลา 9:45 – 16:19 น.
 • 9 พฤศจิกายน : เวลา 9:39 – 16:01 น
 • 16 พฤศจิกายน : เวลา 9:49 – 15:42 น
 • 23 พฤศจิกายน 21:22 – 15:16 น.

ฤกษ์ขึ้นเสาเอก ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 / พ.ศ. 2565

 • 7 ธันวาคม : เวลา 10:15 – 15:32 น
 • 14 ธันวาคม : เวลา 10:09 – 15:19 น
 • 21 ธันวาคม : เวลา 21:36 – 15:49 น.
 • 28 ธันวาคม : เวลา 21:15 – 15:20 น.
ฤกษ์ดี ลง เสาเอก บ้าน 2565
ฤกษ์ดี ลง เสาเอก บ้าน 2565

การเตรียมตัวในพิธีฤกษ์ ยก เสาเอก บ้าน

สำหรับพิธีวางรากฐาน (เท่าที่หาได้ แต่ถ้าครบก็ดี) ได้แก่

ฤกษ์ยกเสาเอกบ้านใหม่ 2565
ฤกษ์ยกเสาเอกบ้านใหม่ 2565

 • จัดโต๊ะหมู่บูชาพร้อมเครื่องเซ่นไหว้ (หากต้องการ)
 • จตุภพ ธนาธรรมไทย ถวายพระ 1 ชุด (กรณีเชิญพระมาโปรยน้ำมนต์บนหลุมและบทสวด)
 • เครื่องเซ่นไหว้หรือถวายพระ (สามารถชมพิธีวางศิลาฤกษ์ได้)
 • แผ่นทองนากเงิน ตัวละ 3 ตัว
 • เหรียญทองและเงินคนละ 9 เหรียญ
 • ทราย 1 ชาม
 • น้ำมนต์ 1 ชาม (พร้อมหญ้ากำมือหนึ่ง)
 • ด้ายไซน์ 1 ม้วนเล็ก
 • 3 แผ่นทอง
 • ผ้าซาตินสีแดง ผ้าเตี่ยวหรือผ้าเตี่ยว 1 ชิ้น
 • กล้วยและยอดอ้อย อย่างละ 1 ลูก
 • ไม้มงคล 9 ชนิด (ตามชอบ)
 • ทอง นากเงิน ตัวละ 1 ตัว
 • คอร์นเฟลก 1 ชาม

พระราชพิธี

 • แขวนเส้นศักดิ์สิทธิ์จากแท่นบูชาถึงแท่นบูชารอบสถานที่ก่อสร้างถึงเสา (ก่อนเป็นมงคล)
 • เจ้าภาพจุดเทียนและธูปที่โต๊ะหมู่บูชา อธิษฐานขอให้โชคดี
 • จุดธูปที่แท่นบูชาบูชาเทพเจ้าคุ้มครอง
 • พิธีถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้า
 • เจ้าบ้านตอกไม้มงคล 9 ชนิด (ถ้ามี)
 • ใส่แผ่นทอง นาก และเงินลงในหลุมเสา (ถ้ามี)
 • นำเหรียญทอง นาก เงิน ทอง และเงิน ลงบ่อ เชิญพระสงฆ์โปรยน้ำมนต์
 • โรยทรายเสกบนรูเสา
 • เจิมและปิดทองเสา
 • ยอดกล้วย อ้อย ผ้าสีแดงหรือผ้าเตี่ยวผูกติดกับเสา
 • สานสัมพันธ์ญาติพี่น้องร่วมพิธี
 • ช่างช่วยยกเสาจนตั้งได้ (ขณะยกเสาพระก็ร่ายคาถา) (ถ้ามี)
 • เจ้าภาพก็เอาข้าวตอกตอกดอกลงในรูเสา พร้อมด้วยญาติโยมที่เข้าร่วมพิธีเมื่อสิ้นสุดพิธี
ฤกษ์ปลูกบ้าน 2565
ฤกษ์ปลูกบ้าน 2565

บันทึก

 • ถ้าจะยกเสาในเดือนอัยศัม เสาก็จะอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ถ้าจะยกเสาในเดือนที่ 4-5 ของเดือนที่ 6 เสาจะตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
 • ถ้าจะยกเสาในเดือน 7-8-9 ให้เสาไปทางทิศเหนือ
 • ถ้ายกเสาในเดือน 10-11-12 ให้เสาอยู่ทางทิศตะวันตก
 • เมื่อเผาเครื่องหอมบนโต๊ะหมด บอกลาเครื่องบูชา “เสซัง มังกะลัง ยะจามิ”
 • กล้วยงอกกล้วยที่จะปลูกในที่ที่คุณต้องการทำนายว่าจะเติบโตได้ดีเพียงใด
 • ถ้าจัดโต๊ะเครื่องบูชาไม่ได้ก็จัดเป็นแท่นบูชาธรรมดาสำหรับองค์พระและส่วนประกอบอื่นๆ ผมเลือกตามความจำเป็นและหาง่าย
 • ไม้มงคล 9 ชนิดหาซื้อได้ที่ร้านสังขภัณฑ์หรือรอบเสาชิงช้า

ไม้มงคลที่ใช้ในพิธีวางศิลาฤกษ์

ในการก่อสร้างบ้านเรือน ก่อนการก่อสร้างพิธีวางศิลาฤกษ์โดยทั่วไปแล้วจะมีการปักไม้มงคล 9 ชนิดลงบนพื้น ไม้ทั้ง 9 ชนิด มีชื่อมงคลดังนี้

ฤกษ์ยก เสาเอก บ้าน มกราคม 2565
ฤกษ์ยก เสาเอก บ้าน มกราคม 2565
 1. ไม้ราชพฤกษ์ หมายถึง ความยิ่งใหญ่และอำนาจ
 2. ขนุนหมายถึงการสนับสนุนที่ดีและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น อยากมีแฟนต้องทำยังไง?
 3. ไม้ชัยพฤกษ์ แปลว่า โชคดี มีชัย
 4. ไม้ทองหลาง แปลว่า มีเงินมีทอง
 5. ไผ่ แปลว่า ความสุข
 6. ไม้ใต้น้ำ หมายถึง ความมั่นคงหรือทำให้บ้านมั่นคงและแข็งแรง
 7. ไม้สัก หมายถึง ศักดิ์ศรีและศักดิ์ศรี
 8. โรสวูด แปลว่า ยืน
 9. ไม้คุ้งกระโหลก หมายถึง การป้องกันภัยอันตรายต่างๆ เรียกอีกอย่างว่าตำเสา ซึ่งอาจหมายถึงการรักษาเสถียรภาพของเสา

ไม้มงคลเหล่านี้มีเครื่องหมายอักษรรูปหัวใจของพระอิติปิโส คือ สังฆิสุโล ปู่สา ปู่ผา ที่ท่อนไม้แต่ละท่อน พร้อมเลี่ยมทองทั้ง 9 องค์ ปักจากซ้ายไปขวา (ทักษิณวัฒน์)

ปีสร้างบ้าน(โพส)ขอให้โชคดี

สร้างบ้านปีหนู

ยกเสาหลักขึ้นแล้ววางไม้ราชพฤกษ์บนเสามุมแรก ก่อนยกเสาให้ล่วงฤกษ์มงคลและโปรยดอกไม้ 3 สี คือ กุหลาบ ดอกรัก พระพุทธเจ้า และสังเวย มาสคอตวันเกิดกล้วยจะทำให้คุณมีความสุข ทำมาหากินและเติบโต

ฤกษ์ตั้งเสาเอก 2565
ฤกษ์ตั้งเสาเอก 2565

สร้างบ้านปีวัว

Read also : Top 13 คําพูดให้กําลังใจแฟน เวลาเหนื่อย

ยกเสา นำกล้วย ผ้าขาว พันเอก นำมะตูม 3 กิ่งมาไว้บนเสา และการทำบุญลูกตาลจะทำให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในบ้านนำพาความสุขความเจริญ

ตื่นขึ้นปีเสือ

ยกเสาขึ้น นำข้าวสุก 3 ชาม น้ำ 3 ชาม ชามเงิน ชามทอง และชามนาก ขั้นแรกให้โรยบนต้นไม้และโรยดอกไม้ 3 ชนิด ได้แก่ ดอกดาวเรือง ดอกดาเลีย และผักโขม เป็นความลับสู่ความมั่งคั่ง ใจเย็น ๆ

สร้างบ้านปีหนู

ยกเสา เอาใบตะเคียน ใบเฉียง ดอกแดนดิไลออน ต้นกล้วย ห่อปลายเสา แล้วถวายหมูย่างกับปลามันเทศที่จะเจริญก้าวหน้า

สร้างบ้านปีมังกร

ยกเสาเอาใบมะกรูดออก และกำยานไว้ปลายเสาก่อนแล้วจึงยกขึ้น และโรยดอกไม้มงคล 7 ชนิด ดอกไม้รักให้รุ่งเรือง ดอกดาวเรือง ดอกบัว กุหลาบนำความสุข สดชื่น บุปผาไม่สิ้นสุด ให้ความมั่งคั่งไม่มีที่สิ้นสุด ดอกพระ. ปกป้องพระพุทธเจ้า. ดอกมะลิ. ฝันดี. อธิษฐาน. จะทำให้คุณรวย รวย มีความสุขตลอดไป

ฤกษ์ ยก เสาเอก บ้าน 2565
ฤกษ์ ยก เสาเอก บ้าน 2565

สร้างบ้านปีงู

ยกเสา มัดใบสิงห์สองกิ่งที่ปลายเสา และข้าว 3 กระทง ธูป และธูปเทียน พวกเขาบูชาดอกกุหลาบ มาลัย มะลิสด ดอกไม้รัก น้ำเย็น 6 ถ้วย และพูดว่า “เม้ง ฉันศรีสุข” ยกเสาให้เจริญรุ่งเรือง

สร้างบ้านปีหมู

Read also : Top 10 Coffin Nails Nude

ยกเสาหลัก แกะใบขี้เหล็ก กวาดจากปลายเสาลงไปที่โคนเสา 3 ครั้ง แล้วเทน้ำที่ปลายเสา อดทนรอจนไก่ขัน ถวายกล้วย มะพร้าว ส้ม ที่เสาอย่างสงบสุข

สร้างบ้านปีแพะ

ยกเสาหลัก เอาใบเงิน 3 ใบ พลูตัวผู้ 3 ใบ พลูตัวเมีย 3 ใบ แล้วใส่กล้วยทั้งใบและใบอ้อยลงในรูก่อน แล้วยกเสาบูชาต้นกล้วย อ้อย และมะพร้าว

ฤกษ์ยก เสาเอก บ้าน มกราคม 2565
ฤกษ์ยก เสาเอก บ้าน มกราคม 2565

สร้างบ้านในปีวอก

ยกเสา นำเทียน 3 เล่ม ติดทองที่ด้านข้างของเสาก่อน แล้วนำแผ่นเงิน แผ่นทองคำ และดาบมาที่ฐานของหลุม และยกเสาให้ท่านมั่งคั่งและมีความสุขตลอดไป

สร้างบ้านรับปีไก่

ยกเสาขึ้น ข้าวที่โขลกด้วยใบบัวบก การค้ำยันในเสาและเสารองหรือวางทั้ง 4 ทิศ จะช่วยเสริมสิริมงคลในการอยู่อาศัยอย่างสงบ พร้อมถวายข้าวแกง แอปเปิล ดอกบัว จะทำให้ท่านมั่งคั่ง

สร้างบ้านปีหนู

ยกเสาขึ้น ข้าวที่โขลกด้วยใบบัวบก ค้ำยันในรูเสาหรือวางทั้ง ๔ ทิศ แล้วบูชาด้วยดอกบัวจะทำให้คนนับถือ

สร้างบ้านปีหมู

ยกเสาแล้วสอดดอกชบา 1 ดอก และดอกบัว 1 ดอก เข้าไปในรูเสา และการวางเสาเวลา 09:09 น. จะทำให้ท่านเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น

วิดีโอสอนตั้ง ฤกษ์ลงเสาเอก 2565 • #ฤกษลงเสาเอก #เรองนารกอนเรมปลกบาน

Source: https://ecis2016.org
Category: Top

Debora Berti

Università degli Studi di Firenze, IT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button