Top

Top 11 แบบคําขอโอนและรับโอน 2565

คุณกำลังมองหาข้อมูล บทความ ความรู้ในหัวข้อ แบบคําขอโอนและรับโอน 2565 บน Google คุณไม่พบข้อมูลที่ต้องการ! ต่อไปนี้คือเนื้อหาที่ดีที่สุดที่รวบรวมและเรียบเรียงโดยทีม Tmdl.edu.vn พร้อมกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น:: แบบฟอร์ม กรมการ ขนส่งทางบก แบบ คํา ขอโอนและรับโอน, แบบฟอร์ม เอกสารการโอนรถยนต์, ใบมอบอํานาจ โอนรถ, ตัวอย่างหนังสือมอบอํานาจ ขนส่ง 2565, หนังสือมอบอํานาจ ขนส่ง ตัวอย่าง, ตัวอย่างหนังสือมอบอํานาจ โอนรถ, ตัวอย่างการเขียนหนังสือมอบอํานาจ ขนส่ง 2564, ใบโอนลอยรถ.

f7
Top 11 แบบคําขอโอนและรับโอน 2565

แบบคําขอโอนและรับโอน 2565 อะไร

ที่จอดรถคืออะไร? การถ่ายโอนดริฟท์คืออะไร? ใช้เอกสารอะไรคะ? ข้อเสียที่ต้องระวังคืออะไร?

Related Articles

You are reading: Top 11 แบบคําขอโอนและรับโอน 2565

รถยนต์เป็นหนึ่งในทรัพย์สินที่มีค่าที่สุด ด้วยราคาซื้อขายรถตั้งแต่หลายแสนถึงหลายหมื่นล้านด่อง ระหว่างผู้ใช้รถอาจเกิดปัญหาทุจริตต่างๆ มากมาย เช่น ผู้ซื้อจ่ายเงินแต่ผู้ขายไม่ยอมโอนกรรมสิทธิ์รถให้เจ้าของรถรายอื่น ณ จุดนี้ กรมการขนส่งฯ รับบทบาทพ่อค้าคนกลาง ธุรกรรมเพื่อขจัดปัญหาเหล่านี้ ในการซื้อรถยนต์จะต้องโอนความเป็นเจ้าของรถจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อ ทำได้ที่กรมการขนส่งทั่วไปเท่านั้น การโอนกรรมสิทธิ์รถ ต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

54520067 1388713627937369 3091764145402413056 n.jpg? nc cat=108&ccb=1 7& nc sid=973b4a& nc ohc=p6UpTx7MTv8AX8od2LW& nc ht=scontent.fhan5 8
แบบคําขอโอนและรับโอน 2565 อะไร 

เล่มทะเบียนรถ

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือกรณีผู้มีอำนาจลงนาม แนบหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและสำเนาบัตรประจำตัวของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
  • สัญญาการขาย ใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี
  • กรณีเป็นมรดก ต้องใช้ใบมรณะบัตรตัวจริงของเจ้าของรถ และพินัยกรรมหรือคำสั่งศาล
  • แบบคำขอโอนและแบบคำขอโอนต้องระบุชื่อผู้โอนและผู้รับโอนให้ชัดเจน (ต้องลงนาม)
  • หนังสือมอบอำนาจ กรณีทนายไม่มาดำเนินการโอนหรือรับโอนเอง

ขั้นตอนการโอนคือ

  • นำรถเข้าตรวจสอบสภาพ ณ สถานที่ตรวจสภาพรถ (เฉพาะกรมการขนส่ง)
  • ยื่นคำขอโอนและชำระค่าธรรมเนียม ณ สถานที่จดทะเบียนรถ
  • รับแผ่นป้ายทะเบียน รับใบเสร็จ ทะเบียนรถ แสตมป์ภาษี และป้ายทะเบียน

นี่เป็นเอกสารและขั้นตอนการโอนกรรมสิทธิ์รถทั่วไป แต่ในทางปฏิบัติ เจ้าของรถหรือผู้ซื้อรถอาจไม่สบายใจกับขั้นตอนเหล่านี้ หรือไม่สามารถกำหนดเวลาให้ตรงกันได้ ดังนั้นสิ่งที่เรียกว่าการมอบหมายแบบลอยตัวก็คือการมอบหมายที่ผู้ซื้อทำการโอนเอง ผู้ขายจะจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องและลงนามในเอกสารที่ใช้ในการโอน (ผู้ขายได้รับเงินจากผู้ซื้อแล้ว) เอกสารที่ใช้ในการโอนจะเป็นเอกสารของฝ่ายขายโดยเฉพาะสำเนาบัตรประชาชนเจ้าของรถ หนังสือมอบอำนาจจากกรมการขนส่งให้เจ้าของรถลงนามในเอกสาร เอกสารการโอนของกรมการขนส่งลงนามโดยเจ้าของรถในพื้นที่โอนและสุดท้ายรถได้รับการจดทะเบียนโอนแล้ว

สำหรับการขนย้ายแบบลอยตัว ควรใช้ความระมัดระวัง ว่าผู้ซื้อยังทำการโอนไม่เสร็จและนำรถไปขับจนเกิดอุบัติเหตุ หากมีการสอบสวนจนสรุปได้ว่าคู่กรณีมีความผิด กฎหมายดำเนินการในนามของเจ้าของรถ กล่าวคือ ผู้ขาย ที่ไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์หรือในกรณีที่ผู้ซื้อได้รับโอนกรรมสิทธิ์แต่ไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้จนกว่าเอกสารจะหมดอายุ เขาจะต้องทำการโอนอีกครั้ง อีกทางเลือกหนึ่งคือต้องทราบหรือยืนยันการโอน เรื่องที่พัก ที่ทำงาน แต่ถ้าเป็นไปได้ ควรผ่านขั้นตอนการโอนกรรมสิทธิ์รถ

แบบคําขอโอนและรับโอน 2565

คำขออื่นๆ.pdf

Read also : Top 8 How To Beat Level 64 On Brain Test

Read also : Top 12 ชื่อวัวมงคลตัวเมีย 2022

Download

คำขอใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล.pdf

Read also : Top 8 How To Beat Level 64 On Brain Test

Read also : Top 12 ชื่อวัวมงคลตัวเมีย 2022

Download

คำขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และ หรือ รายละอียดในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง.pdf

Read also : Top 8 How To Beat Level 64 On Brain Test

Read also : Top 12 ชื่อวัวมงคลตัวเมีย 2022

Download

หนังสือยินยอมให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน.pdf

Read also : Top 8 How To Beat Level 64 On Brain Test

Read also : Top 12 ชื่อวัวมงคลตัวเมีย 2022

Download

คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่ง (กรณีใบอนุญาตฯ ยังไม่หมดอายุ).pdf

Read also : Top 8 How To Beat Level 64 On Brain Test

Read also : Top 12 ชื่อวัวมงคลตัวเมีย 2022

Download

หนังสือมอบอำนาจ (ใช้สำหรับมอบอำนาจทั่วไปได้).pdf

Read also : Top 8 How To Beat Level 64 On Brain Test

Read also : Top 12 ชื่อวัวมงคลตัวเมีย 2022

Download

ตัวอย่างหนังสือมอบอํานาจ ขนส่ง 2565

หนังสือมอบอำนาจ+คำขออื่นๆ.pdf

Read also : Top 8 How To Beat Level 64 On Brain Test

Read also : Top 12 ชื่อวัวมงคลตัวเมีย 2022

Download

คำขอื่นๆ.pdf

Read also : Top 8 How To Beat Level 64 On Brain Test

Read also : Top 12 ชื่อวัวมงคลตัวเมีย 2022

Download

คำขอโอน+บันทึกตรวจสอบรถ.pdf

Read also : Top 8 How To Beat Level 64 On Brain Test

Read also : Top 12 ชื่อวัวมงคลตัวเมีย 2022

Download

คำขอจดทะเบียนรถ.pdf

Read also : Top 8 How To Beat Level 64 On Brain Test

Read also : Top 12 ชื่อวัวมงคลตัวเมีย 2022

Download

คำขอแก้ไขเพิ่มเติมรายการในทะเบียนรถ+บันทึกการตรวจรถ.pdf

Read also : Top 8 How To Beat Level 64 On Brain Test

Read also : Top 12 ชื่อวัวมงคลตัวเมีย 2022

Download

ตัวอย่างแบบคําขอโอนและรับโอน 2565

หนังสือมอบอำนาจ+คำขออื่นๆ.pdf

Read also : Top 8 How To Beat Level 64 On Brain Test

Read also : Top 12 ชื่อวัวมงคลตัวเมีย 2022

Download

คำขอจดทะเบียนรถ+บันทึกตรวจสภาพรถ.pdf

Read also : Top 8 How To Beat Level 64 On Brain Test

Read also : Top 12 ชื่อวัวมงคลตัวเมีย 2022

Download

คำขอโอนและรับโอน+บันทึกตรวจสอบรถ.pdf

Read also : Top 8 How To Beat Level 64 On Brain Test

Read also : Top 12 ชื่อวัวมงคลตัวเมีย 2022

Download

คำขอแก้ไขเพิ่มเติมรายการในทะเบียนรถ+บันทึกการตรวจรถ.pdf

Read also : Top 8 How To Beat Level 64 On Brain Test

Read also : Top 12 ชื่อวัวมงคลตัวเมีย 2022

Download

วิดีโอสอนตั้ง แบบคําขอโอนและรับโอน 2565

Source: https://ecis2016.org
Category: Top

Debora Berti

Università degli Studi di Firenze, IT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button